Regulamin

i odwoływania wizyty

REGULAMIN

Rezerwacja pierwszej wizyty

Rezerwowanie wizyt u specjalistów odbywa się drogą telefoniczną pod numerem tel: 536-888-660 codziennie w godzinach 14:00 – 19:00. Rezerwacji można dokonać także zapytaniem mailowym na adres poradnia@animazabrze.pl

Rezerwując pierwszą wizytę w Strefie wsparcia ANIMA rodzic zobowiązuje się opłacić wizytę w pełnej kwocie w terminie do 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji terminu na nr konta 68 1050 1070 1000 0090 8339 1616, podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz termin wizyty. Nieopłacenie wizyty jest jednoznaczne z odwołaniem rezerwacji.

REGULAMIN

Rezerwacja kolejnej wizyty

Rezerwacji kolejnej wizyty dokonać można bezpośrednio w recepcji poradni lub telefonicznie w godzinach 14:00-19:00.

Przy rezerwacji kolejnej wizyty rodzic zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet wizyty w wysokości 50zł. Płatności można dokonać bezpośrednio w recepcji lub na numer konta bankowego.

Nieopłacenie zaliczki w terminie 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji terminu jest jednoznaczne z odwołaniem wizyty. 

REGULAMIN

Odwoływanie wizyt

Wizytę odwołać należy telefonicznie lub poprzez SMS pod numerem telefonu 536 888 601.

W przypadku odwołania wizyty przez klienta najpóźniej w dniu poprzedzających wizytę istnieje możliwość przeniesienia wizyty, zgodnie z dostępnością terminów, bez utraty wpłaconej zaliczki, która wówczas zaliczona zostanie na poczet kolejnej wizyty.

W przypadku odwołania wizyty przez klienta do godz. 10:00 w dniu wizyty istnieje możliwość przeniesienia wizyty, zgodnie z dostępnością terminów, jednak zaliczka zostanie zatrzymana na poczet opłacenia zablokowanej godziny pracy terapeuty. Rezerwacja kolejnego terminu wiąże się z koniecznością wpłaty kolejnej zaliczki na poczet następnej wizyty w terminie 2 dni roboczych od momentu rezerwacji kolejnego terminu.

Odwołanie wizyty przez klienta po godz. 10:00 w dniu wizyty lub nie pojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością opłaty za całość wizyty – opłaty należy dokonać przelewem na numer konta poradni. Możliwość rezerwacji kolejnego terminu będzie dostępna po uiszczeniu opłaty za niezrealizowaną z winy klienta wizytę.

W przypadku wizyt odbywających się w godzinach porannych należy odwołać wizytę do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym wizytę. W tym przypadku przeniesienie wizyty nastąpi bez utraty wpłaconej zaliczki. Odwołanie wizyty po godz. 20:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkować będzie przeniesieniem wizyty z koniecznością wpłaty kolejnej zaliczki na poczet następnej wizyty. 

W przypadku odwołania wizyty z winy specjalisty lub poradni w miarę dostępności terapeutów zostanie zaproponowany dodatkowy termin, w którym klient będzie mógł odrobić odwołane zajęcia (* Nie dotyczy zajęć SI)

W przypadku odwołania przez klienta dwóch wizyt pod rząd, placówka może odmówić prowadzenia dalszej terapii dziecka. 

REGULAMIN

Dodatkowe informacje

Zajęcia ze specjalistą trwają 50 minut.

Spóźnienie terapeuty skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.

W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, czas przeznaczony na wizytę nie zostanie wydłużony.

Jesteśmy dla Was!

Jak zarezerwować pierwszą wizytę?

Rezerwacji wizyty dokonuje się telefonicznie, mailowo lub osobiście w poradni.

Podczas ustaleń postaramy się znaleźć dla Was dogodny termin oraz przekażemy wszystkie niezbędne informacje.

Poprosimy Was także o opłatę wizyty, aby zabezpieczyć pracę i zaangażowanie naszych specjalistów.

Po umówieniu wizyty nasz system rezerwacyjny wyśle Wam wiadomość sms z przypomnieniem wraz z wszystkimi ważnymi danymi tj. data, godzina i miejsce spotkania.