Zajęcia

Koncepcja zajęć

Logorytmika jest świetną metodą wspomagającą zajęcia logopedyczne. Czym jest logorytmika? To nic innego jak połączenie terapii logopedycznej z rytmiką. Zajęcia te uwrażliwiają zmysły dziecka na cechy wspólne mowy i muzyki: rytm, melodię, tempo, dynamikę. Podczas zajęć wykonujemy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe.  A wszystko to realizujemy poprzez zabawy muzyczno – ruchowe, których atrakcyjność wzmacnia motywację, pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Logorytmika  rozwija rytmiczne  odwzorowywanie ruchem rytmu co rozwija koordynację, a także  zwiększa sprawność aparatu artykulacyjnego. Dodatkowo poszerza słownictwo mowy biernej i czynnej. Jest to metoda edukacyjna i terapeutyczna, która ma na celu wsparcie dzieci w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych, przy użyciu funkcji ruchowych i muzycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako wspomaganie terapii logopedycznej lub profilaktycznie.

Odbywają się w małych  grupach. Program zajęć będzie dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci. Logorytmika jest realizowana poprzez zabawę i różnorodne aktywności, co motywuje dzieci do nauki i rozwijania swoich umiejętności. Logorytmika stwarza ciekawy i skuteczny sposób na rozwijanie umiejętności językowych i motorycznych u dzieci, jednocześnie zapewniając im radość i zabawę.


Rok szkolny 2023/2024

 

Obecnie trwa nabór do grup dla dzieci w wieku:

 – przedszkolnym (4-6lat)

GRAFIK: Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu –  w poniedziałki o godz.  17.30-18.20 

Zachęcamy do przesłania formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie w celu przekazania informacji o naborze do grup.

Korzyści dla dziecka

Podczas zajęć rozwijamy:

Jaka jest cena zajęć?

Zajęcia trwają 50 minut.

Prowadzone są w małych 5-6 osobowych grupach.

Cena zajęć – 250 PLN za miesiąc, płatne z góry.